Partner description:

     

    Gymnázium A. Vrábla LEVICE, SLOVAKIA is the institution situated in the area with several kinds of industries and not to mention the fact that is a part of Slovakia´s agricultural heartland. Speaking of the range of students´community covers the different social backgrounds- socially deprived and migrant students as well. Since we participated in the number of projects not only funded by EU but Civic association „GAV Friends „contributions from local stakeholders our school is properly equipped with the necessary IT in the Chemistry, Biology, Physics, IT labs.The school has had a long-term tradition in education and belongs to the institutions of sufficient quality in its category in the country. It is believed that the institution provides general education in different fields of study such as foreign languages, Maths, Science, Humanities. The school constantly reach the reasonably stable results and enable sutdent´s assertion at the technical Uniersities not only in Slovakia but even abroad in Czech Republic and UK.    Gymnázium A. Vrábla v Leviciach je inštitúciou, ktorá sa nachádza v oblasti s početnými priemyselnými odvetviami nehovoriac o skutočnosti, že patrí svojím charakterom k srdcu poľnohospodárskej oblasti v našej krajine. Žiaci, ktorí študujú na našej škole pochádzajú z rôznych spoločenských vrstiev; na gymnáziu sa vzdelávajú  aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia aj žiaci s multikultúrnym zázemím. Škola je náležite vybavená potrebným technickým zariadením v učebniach chémie, biológie, fyziky a informatiky nielen vďaka projektom dotovaných EU ale aj dotáciám od lokálnych prispievateľov  Občianskemu združeniu Priatelia GAVu. Škola má dlhoročnú tradíciu vo vzdelávaní a patrí k inštitúciám potrebnej kvality vo svojej kategórii v celej krajine.  Inštitúcia patrí k najlepším v Nitrianskom kraji v dosahovaní výchovno-vzdelávacích výsledkov a absolventi gymnázia GAV Levice pokračujú vo svojom univerzitnom štúdiu najmä na technických univerzitách nielen na Slovensku ale aj v ČR, vo Veľkej Británii, Dánsku a v Holandsku.    http://gav.sk