• Softvér:

            - MOTIVÁCIA A VZDELÁVANIE


            - PRAX A HODNOTENIE


  • Ostatné materiály vytvorené počas projektu
        Needs Analysis

        Analysis of existing ICT

        Immigrant Students Report  
    

        immiMATH Flyer

        immiMATH Poster